Distressruta

En teknik där man använder post-it för att skapa en ram som du sedan fyller med färg från en stämpeldyna. Du kan även stämpla i rutan.
Namnet kommer av att man gjorde det med distressynor från början.

Stämpel: Tim Holtz

Stämpel: Tim Holtz