Stans

Ett verktyg för att trycka ut figurer, bokstäver mm ut papper. Kallas även punch.

punch