Translation

Jag har bytt plugin för översättning och det är både det bästa och det värsta jag har gjort med denna blogg på ett bra tag. Jag har förlorat översättningarna för alla poster sedan februari 2014 samt alla sidor och menyer mm. Helt enkelt allt som fanns översatt. Jag har nu börjat om och det tar lite tid, vilket tyvärr gör att innehållet i bloggen blir lidande. Jag kommer inte att hinna blogga...